Nosaukums
Kalnu kristāli (kristali)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Dāvim ir kalnu kristālu kolekcija, kurā ir tieši N kristāli. Viņš vēlētos izvietot šos kristālus R rindu un K kolonnu rūtiņu lielā taisnstūrī tā, lai

  • katrs kristāls atrastos savā rūtiņā,
  • summas R+K vērtība būtu pēc iespējas mazāka,
  • gadījumā, ja iespējami vairāki varianti, kur R+K vērtība ir mazākā iespējamā, tiktu izvēlēts tas variants, kur R vērtība ir vismazākā.

Iespējams, ka viena vai vairākas taisnstūra rūtiņas paliek tukšas.

Uzrakstiet programmu, kas palīdz Dāvim atrast R un K vērtības!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa N (kristālu skaits, 1 ≤N≤100) vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada divi naturāli skaitļi - atrastās R un K vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā


Paraugdati

Stdin
2
Stdout
1 2

Stdin
5
Stdout
2 3

Stdin
14
Stdout
3 5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.