Nosaukums
Kriptogramma (kriptogramma)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
16.0 MB
Grūtība
100%

Definīcija

Vēsturiski dažādu nāciju viens no drošības stūrakmeņiem ir bijusi spēja nogādāt ziņu drošā veidā tās galapunktā. Ja nevēlama persona to pārtver, svarīgi bija, lai tai ziņas atšifrēšana prasa gana ilgu laiku, līdz tās saturs zaudē savu svarīgumu.

Gudrinieku ciemā, izrādās, operē internacionāli neatkarīga šifrēšanas organizācija. Viens no tās uzdevumiem ir pateikt, vai no konkrētām simbolu virknēm ir iespējams izveidot citu simbolu virkni. Šādā gadījumā var teikt, ka šīs simbolu virknes ir anagramma.

Tev kā Gudrinieku ciema šifrēšanas organizācijas jaunajam šifrētājam tiek uzdots uzdevums izveidot programmu, kura, saņemot divas simbolu virknes, var pateikt, vai tās ir anagramma.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots 1 <= T <= 100 jeb testu skaits. Katrās nākamajās divās rindās ir dots viens tests, kurš sastāv no divām simbolu virknēm, kur katra ir savā rindā. Neviena simbolu virkne nav garāka par 1000. Visas virknes sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos katram testam atsevišķā rindā jāizvada JA, ja abas simbolu virknes testā ir anagrammas, NE, ja abas simbolu virknes nav anagrammas.


Paraugdati

Stdin
2
abAc
cAba
dfd
fdf
Stdout
JA
NE

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.