Nosaukums
Kāršu kava (kava)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
128.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Dotas kārtis samestas čupā un tev tā ir jasakārto noteiktā secībā

  • 0 - kārts jāliek kavas augšā
  • 1 - kārts jāliek kavas apakšā

Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots N (1 <= N <= 1000000). Tālāk seko N rindas, katrā pa 2 simboliem. Pirmais simbols apzīmē operāciju, otrais simbols ir pati kārts. Ir garantēts, ka neviena kārts nesastāv no vairāk kā 1 simbola.


Izvaddatu raksturojums

Izvadi ārā iegūto kāršu secību, sākot no augšējās kārtis. Starp katrām 2 kārtīm jābūt atstarpei.


Piezīmes

Autors: Kaspars Kļaviņš


Paraugdati

Stdin
11
1 J
1 A
0 7
1 K
0 J
0 9
1 9
0 7
1 9
1 5
1 2
Stdout
7 9 J 7 J A K 9 9 5 2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.