Nosaukums
Tomātu kaste (kaste)
Laika limits
2.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
67%

Definīcija

Dārznieks Krišs tomātus nogatavina lielās taisnstūrveida kastēs, kas sastāv no n*m (n rindas, m kolonnas) kvadrātveida nodalījumiem. Kastes rindas un kolonnas ir numurētas ar naturāliem skaitļiem pēc kārtas, sākot no 1. Katrā nodalījumā ir tieši viens tomāts. Katrs tomāts ir vai nu zaļš(negatavs), vai sarkans(gatavs). Krišs ir novērojis sekojošu lietu: ja zaļais tomāts atrodas blakus sarkanam (šo tomātu nodalījumiem ir vismaz viens kopīgs punkts), tad nākošajā dienā arī šis tomāts ir sarkans (skat 1.zīm.). Tādējādi, ieliekot kastē tikai pāris sarkanus tomātus, pēc dažām dienām visi kastē esošie tomāti būs sarkani. Otrajā zīmējumā redzams, kā trīs dienu laikā visi kastē esošie tomāti nogatavojās, lai gan sākumā tikai divi no tiem bija sarkani.
Tā kā tirgū iespējams pārdot tikai sarkanos tomātus, Krišs ir ieinteresēts uzzināt, pēc cik dienām ātrākais visi kastē esošie tomāti būs sarkani, ja tos kastē novieto vienlaicīgi ar zaļajiem.
Uzrakstiet programmu, kas dotai kastei un sarkano tomātu sākotnējam izvietojumam nosaka, ātrākais pēc cik dienām visi kastē esošie tomāti būs sarkani!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dotas trīs veselu pozitīvu skaitļu n (nodalījumu rindu skaits, n <=3*104), m (nodalījumu kolonnu skaits, m <= 3*104) un s (sarkano tomātu skaits kastē, s <= 30, s < n*m) vērtības. Nākošajās s faila rindās dots pa diviem naturāliem skaitļiem, kas norāda sarkanā tomāta rindas (ri, 1 <= ri <= n) un kolonnas (ki, 1 <= ki <= m) numuru. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada viens naturāls skaitlis - mazākais dienu skaits, pēc kura visi kastē esošie tomāti būs sarkani.


Paraugdati

Stdin
4 7 2
1 2
3 5
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.