Nosaukums
Kartupelis (kartupelis)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
67%

Definīcija

Oskars ir nolēmis iesaistīties karstā kartupeļa spēlē, ko spēlē pārējie bērni. Karsto kartupeli spēlē tā, ka dalībnieki sastājas riņķī un, kamēr skan mūzika, padod kartupeli blakusstāvošajam dalībniekam, ar norunu, ka visi vienmēr padod kartupeli vienā virzienā. Kad mūzika beidz skanēt, spēlētājs, kuram rokās ir kartupelis, izstājas, bet kartupelis nonāk pie blakusstāvošā spēlētāja. Spēli spēlē tik ilgi, kamēr palicis tikai viens dalībnieks - spēles uzvarētājs. Ja spēlē piedalās N dalībnieki, tad spēlētāju izkārtojumu var aprakstīt ar N skaitļu virkni, kur visi dalībnieki ir sanumurēti no 1 līdz N.

Oskars par spēli pavisam noteikti zina šādus faktus:

  1. Katrs spēlētājs, kuram nav lielākais numurs, pados kartupeli spēlētājam ar tuvāko iespējamo numuru, bet spēlētājs ar lielāko numuru pados kartupeli spēlētājam ar mazāko numuru, kurš nav izstājies.
  2. Visi spēlētāji padod kartupeli nākamajam spēlētājam 1 sekundē.

Oskars zina, ka mūzika skanēs N-1 reizi, lai izstātos tieši N-1 spēlētājs. Viņš arī ir noskaidrojis cik sekundes katru reizi mūzika skanēs. Izmantojot šīs zināšanas Oskars vēlas uzzināt, kur kurš spēlētāja numurs viņam jāizvēlas, lai uzvarētu.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti 2 veseli skaitļi.

1<N<101, kur N - spēlētāju skaits.

0<P<=N, kur P - spēlētāja numurs, kuram sākumā rokās ir kartupelis.

Otrajā rindā doti N-1 veseli skaitļi.

0<K<=1000000000, kur K - mūzikas ilgums sekundēs.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada viens skaitlis - tās pozīcijas numurs, kurā Oskaram jānostājas, lai uzvarētu spēlē.


Piezīmes

Autors: Edgars Joja


Paraugdati

Stdin
3 1
3 5
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.