Nosaukums
Kāršu izmētāšana (kartis2)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
85%

Definīcija

Tiek dota kāršu kava ar N kārtīm, kurā kārtis ir sakārtotas secīgi un numurētas no 1 līdz N. Kāršu izmētāšana tiek veikta sekojoši:

1. Paņem kavas augšējo kārti un aizmet.

2. Nākamo kārti no augšas paliek apakšā un atkārto.

Uzdevums ir uzzināt, kādā secībā kārtis tiks izmētātas.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos tiek dots viens skaitlis 1 ≤ N ≤ 106, kāršu skaits kavā.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos ir jāizvada kāršu numuri tādā secībā, kādā tās tiks izmētātas.


Paraugdati

Stdin
2
Stdout
1 2 

Stdin
7
Stdout
1 3 5 7 4 2 6 

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.