Nosaukums
Just do that (just_do_that)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
29%

Definīcija

Gudrinieku ciemā jaunais trends ir drukāt Paskāla trijstūrus uz apģērbiem. Bet ar vienu niansi – ar laiku daži skaitļi "izdziest". Vecāka gada gājuma cilvēki nespēj noskatīties uz jauno modi un vienmēr cenšās noskaidrot trūkstošos skaitļus. Bieži vien vecie ļaudis apjūk.

Lai neraisītu nevajadzīgu apjukumu, inovatīvi ciema jaunieši grib radīt lietotni, kura aprēķina paskāla trijstūra trūkstošos skaitļus.

Paskaidrojums. Paskāla trijstūris sastāv no naturālu skaitļu rindām. 0. rindā ir viens 1. Katrā no nākamajām rindām ir par vienu skaitli vairāk. Katrs no tiem veidojas, saskaitot divus blakus esošos skaitļus augšā (ja augšā ir tikai viens skaitlis, tad vienkārši raksta to). Skatieties skaitļu trijstūri piemērā. Sķaitļus katrā rindā numurējam arī, sākot no 0.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir doti divi skaitļi:

  1. 0 ≤ a ≤ 10000 – rinda, kurā skaitlis ir izdzisis.
  2. 0 ≤ b ≤ a – skaitlis, kurš pēc kārtas rindā ir izdzisis.

Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada izdzisušais skaitlis.


Piezīmes

Paskāla trijstūra piemērs:


Paraugdati

Stdin
5 2
Stdout
10

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.