Nosaukums
Īsākā apakšvirkne (isapaks)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB

Definīcija

Par simbolu virknes A apakšvirkni sauc tādu simbolu virkni kas sastāv no viena vai vairākiem virknes A simboliem tādā pat secībā, kādā tie bija virknē A (šiem simboliem nav noteikti jābūt virknē A pēc kārtas). Piemēram, ja virkne A ir "kartupelis", tad "artis" un "krupis" ir A apakšvirknes, bet "putas" un "kauss" - nav.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītām simbolu virknēm A un B nosaka, kāds ir īsākās A apakšvirknes, kas vienlaicīgi nav B apakšvirkne, garums!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota simbolu virkne A, bet otrajā - virkne B. Virknes sastāv no angļu alfabēta mazajiem burtiem un katras virknes garums ir ne vairāk kā 1000 simboli.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - meklētās apakšvirknes garums.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā


Paraugdati

Stdin
ababaa
abbaa
Stdout
3

Stdin
babab
babba
Stdout
3

Stdin
banana
anbnaanbaan
Stdout
5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.