Nosaukums
Iekavas (iekavas)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
90%

Definīcija

Korektu iekavu izteiksmi definē šādi:
1)() ir korekta iekavu izteiksme;
2)ja A ir korekta iekavu izteiksme, tad (A) ar ir korekta iekavu izteiksme;
3)ja A un B ir korektas iekavu izteiksmes, tad AB ar ir korekta iekavu izteiksme.
Tā, piemēram, (()()) un ()()((())) ir korektas iekavu izteiksmes, bet )( un ())- nav.
Korektā iekavu izteiksm nodzēsa dažas iekavas.
Uzrakstiet programmu, kas nosaka mazāko iespējamo nodzēsto iekavu skaitu!


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dota simbolu virkne, kas sastāv tikai no atverošajām un aizverošajām iekavām. Virknes garums ir vismaz viens un ne vairāk kā 100 simboli.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - mazākais iekavu skaits, kādu korektā iekavu virknē bija jānodzēš, lai iegūtu doto.


Paraugdati

Stdin
(()())
Stdout
0

Stdin
)(()()))(
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.