Nosaukums
Laimīgie skaitļi (happy_numbers)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
85%

Definīcija

Gudrinieku ciemā katram ir piešķirts unikāls kods, kuru veido n naturāli skaitļi. Gaišreģis ir pareģojis, ka vislaimīgākie ir iedzīvotāji, kuru kodā ir visvairāk laimīgo skaitļu. Skaitli x sauc par laimīgo, ja tam veicot sekojošo procedūru, rezultātā iegūst 1.

Procedūra:
1. x kāpina kvadrātā.
2. Iegūtā skaitļa ciparus saskaita un piešķir x.
3. Ja x = 1, tad beidzam procedūru, citādi ejam uz soli 1.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā tiek dots skaitlis n, iedzīvotāja skaitļu skaits kodā (1 ≤ n ≤ 106). Nākamajā rindā dots iedzīvotāja kods jeb n skaitļi. Katrs skaitlis ir intervālā 1 ≤ x ≤ 103.


Izvaddatu raksturojums

Rezultātā ir jāizvada, cik iedzīvotāja kodā ir atrodami laimīgie skaitļi.


Paraugdati

Stdin
3
1 2 10
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.