Nosaukums
Mērglāzes (glazes)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
76%

Definīcija

Ir dotas trīs glāzes. Katras glāzes tilpums ir 100 vienības. Pirmajās divas glāzes ir vienādas un katrai no tām ir 4 iedaļas. Katra iedaļa norāda tilpumu, kāds ir no glāzes dibena līdz iedaļai. Šī tilpuma lielums ir pierakstīts blakus iedaļai (skat. zīmējumu).

Sākumā pirmajā glāzē ir 100 vienību šķidruma, bet abas pārējās ir tukšas. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, vai iespējams iegūt vienu šķidruma vienību trešajā glāzē, un, ja tā, tad aprēķina mazāko nepieciešamo soļu skaitu, lai to panāktu! Katrā solī pēc tā veikšanas vismaz vienā no izmantotajām glāzēm jāatrodas šķidrumam līdz iedaļai, vai arī glāzei jābūt tukšai.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā doti četri naturāli skaitļi, kas ir glāžu iedaļām atbilstošo tilpumu vērtības. Katrai iedaļas vērtībai V ir spēkā sakarība 1<=V<=100. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - mazākais soļu skaits, kāds jāveic, lai trešajā glāzē iegūtu vienu šķidruma vienību. Ja dotajiem datiem to izdarīt nav iespējams, failā jāizvada skaitlis 0.


Piezīmes

Uzdevums izmantots 2.Centrāleiropas valstu olimpiādē (1995) un Latvijas 9.informātikas olimpiādes III(Valsts) kārtā.


Paraugdati

Stdin
37 13 71 100
Stdout
8

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.