Nosaukums
Garākā apakšvirkne (garvirk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Dota veselu skaitļu virkne, kurā ir n skaitļi. Uzrakstiet programmu, kas atrod šīs virknes garākās nedilstošās apakšvirknes garumu!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n (n<=10000) vērtība. Nākošajās n faila rindās dots pa vienam veselam skaitlim katrā. Skaitlis faila i+1-ajā rindā ir virknes i-tais loceklis. Visu virknes locekļu vērtības v ir robežās -2*109<=v<=2*109.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis virknes garākās nedilstošās apakšvirknes garums.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas atklātās informātikas olimpiādes (1986./87.m.g.) neklātienes kārtā.


Paraugdati

Stdin
7
1
-1
1
4
-1
1
2
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.