Nosaukums
Dižais gads (gads)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
77%

Definīcija

Populārais dziedātājs Lauris Reiniks ir dzimis 1979.gadā un 2005.gadā svinēja savu 26.dzimšanas dienu. Interesanti, ka 26 ir arī viņa dzimšanas gada ciparu summa. Gadu, kurā cilvēks svin savu N-to dzimšanas dienu un N ir arī dzimšanas gada ciparu summa, sauksim par viņa dižo gadu. Tātad, 2005.gads bija Laura Reinika dižais gads.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam gadam G atrod visus tos gadus, kuros dzimušajām personām G ir dižais gads!

Šajā uzdevumā uzskatīsim, ka dzimšanas gads nevar būt negatīvs.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa G (100≤G≤10^18) vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā augošā secībā jāizvada tie gadskaitļi, kuros dzimušām personām G ir dižais gads. Ja šādi gadskaitļi ir vairāki, tad starp katriem diviem blakus skaitļiem jāatstāj tukšumzīme. Ja neviena derīga gadskaitļa nav, faila vienīgajā rindā jāizvada vārds ‘NAV’.


Piezīmes

Latvijas 28. informātikas olimpiādes otrais posms jaunākās (8.-10. klašu) grupas uzdevumi.


Paraugdati

Stdin
1032
Stdout
NAV

Stdin
2013
Stdout
1992 2010 

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.