Nosaukums
Fish Carnivore (fish)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
84%

Definīcija

Dīķī dzīvo N plēsīgas zivis. Viena zivs var apēst otru ja otrās zivs masa ir vismaz 2 reizes mazāka. Kad viena zivs apēd citu, tās svars palielinās tieši par tik, cik otra zivs sver. Pastāv iespēja, ka visas zivis izmirs, ja kāda no zivīm dominē un appēd visas pārējās zivis. Tādā gadījumā arī viņa pati pēc laiciņa ies bojā no bada un dīķī nebūs dzīvība. Palīdzi biologam  uzzināt, cik no zivīm var apdraudēt dīķi.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir vesels skaitlis N (0 < N <= 1000)

Otrajā rindā ir N veseli skaitļi - zivju masas gramos (0 < zivs masa < 10000)


Izvaddatu raksturojums

Skaitu, cik zivis var apdraudēt dīķi.


Piezīmes

Autors: Deins Egle


Paraugdati

Stdin
5
1 2 3 3 4
Stdout
3

Stdin
3
10 13 19
Stdout
0

Stdin
3
1 2 3
Stdout
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.