Nosaukums
Godīgais Gatis (fare_gatis)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
50%

Definīcija

Godīgais Gatis ir ļoti Godīgs. Viņš vienmēr cenšās uz visu atbildēt godīgi. Kad profesors no gudrinieku ciema ieradās ar ļoti specifisku problēmu pie viņa, Gatis sniedza godīgu atbildi – šī problēma ir jārisina ar programmas palīdzību.

Profesors Gatim dod N vaicājumus. Katrs vaicājums plaknē ieliek vai noņem taisnstūri. Profesoram ir ļoti svarīgi zināt, kāds ir lielākais pēc katra vaicājuma izpildes visu taisnstūru kopējais pārklājums.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dots 1 ≤ N ≤ 105. Katrā nākamajā no N rindām ir dots vaicājums – darbības simbols "+"(pievienot) vai "-" (dzēst) un 4 veseli skaitļi x1, y1, x2, y2, kur taisnstūra apakšējā kreisā koordināte ir (x1, y1) un augšējā labējā koordināte ir (x2, y2) (tātad, x1 < x2 un y< y2). Neviens no skaitļiem pēc moduļa nepārsniedz 109. Garantēts, ka visi taisnstūri ir dažādi. Garantēts, ka vienmēr tiek dzēsts taisnstūris, kas vēl atrodas plaknē.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos pēc katra vaicājuma katrā rindā ir jāizvada viens skaitlis – visu taisnstūru kopējā pārklājuma laukuma izmērs. 


Piezīmes

Apakšuzdevuma apraksts Punktu skaits
N ≤ 1000 20
Bez papildus ierobežojumiem 60
Kopā:    80

 

Visu taisnstūru kopējais pārklājums IR:

 

Visu taisnstūru kopējais pārklājums NAV:


Paraugdati

Stdin
6
+ 1 5 8 10
+ 6 3 14 8
+ 3 1 7 7
- 6 3 14 8
+ 2 9 5 12
- 3 1 7 7
Stdout
35
6
2
8
0
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.