Nosaukums
Zīmuļu fabrika (fabrika)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
77%

Definīcija

Zīmuļu fabrikā katra zīmuļa sagatave tiek apstrādāta sekojoši - vispirms tā tiek nokrāsota krāsošanas iekārtā un tūlīt pēc tam tiek lakota lakošanas iekārtā. Diemžēl neviena no iekārtām nav pilnībā noregulēta. Krāsošanas iekārta pēc katrām n nokrāsotām sagatavēm vienu nenokrāso (bet padod tālāk uz lakošanu). Savukārt lakošanas iekārta pēc katrām m nolakotām sagatavēm vienu nenolako. Tādējādi bez kārtīgi nokrāsotiem un nolakotiem zīmuļiem var iznākt trīs veida brāķi: pavisam neapstrādāta sagatave, nokrāsoti, bet nenolakoti un nekrāsoti, bet nolakoti zīmuļi.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītām n, m un k (apstrādājamo sagatavju skaits) vērtībām nosaka, cik tiks iegūti pilnīgi apstrādāti zīmuļi un cik kāda veida brāķis tiks saražots. Zināms, ka pēdējā sagatave pirms mūs interesējošo sagatavju apstrādes netika ne nokrāsota, ne nolakota.
Tā, piemēram, ja n=3, m=5 un k=17, tad sagatavju apstrādi var attēlot sekojošā tabulā (aplītis ar tukšu vidu nozīmē, ka dotā operācija ir izdarīta, bet ar pilnu vidu - ka nav):


Kā redzams, no 17 sagatavēm pilnīgi apstrādātas ir 12. Viena (12.) ir palikusi pilnīgi neapstrādāta. Viena sagatave (6.) ir nokrāsota, bet nav nolakota. Trīs sagataves (4.,8. un 16.) nav nokrāsotas, bet ir nolakotas.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dotas trīs naturālu skaitļu n, m un k vērtības.
Zināms, ka 0<n<106, 0<m<106, 0<k<109. Starp katrām divām blakus esošajām vērtībām ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā izvadiet četru veselu skaitļu vērtības:
a) to zīmuļu, kas ir gan nokrāsoti, gan nolakoti, skaitu;
b) neapstrādāto sagatavju (nav ne krāsotas, ne lakotas) skaitu;
c) nokrāsoto, bet nenolakoto zīmuļu sagatavju skaits;
d) nenokrāsoto, bet nolakoto zīmuļu sagatavju skaits.
Skaitļi failā jāizvada norādītajā secībā. Starp katriem diviem blakus esošajiem skaitļiem jāatstāj viens tukšumsimbols.


Paraugdati

Stdin
3 5 17
Stdout
12 1 1 3

Stdin
999999 999999 999999999
Stdout
999999000 999 0 0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.