Nosaukums
Ceļojošais ezis (ezis)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
75%

Definīcija

Ziņnesis ezis ir tālu no savas alas, bet, pirms viņš tur dotas, ir jaapmeklē vēl dažas malas. Viņam jānogādā bļodas un rotas; kā arī jaapciemo ciema meitas, garlaicību kveldēt. Ezim jānogādā visas ziņas, ja negrib ar zivīm peldēt.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots ciemu skaits n (3 <= n <= 100), m (1 <= m <= 10) un k (2 <= k <= 4950)

Otrajā rindā seko m skaitļi - ciemu numuri, kuros jānogādā ziņas. 

Trešajā rindā doti sākuma un beigu ciema numurs.

Tālāk seko k rindas, katra saturot vērtības a, b  un d (1 <= a,b,d <= 100) - ciems a un b atrodas attālumā d


Izvaddatu raksturojums

Jaizvada mazākā iespējamā distance, lai no sākuma nokļūtu uz beigām, nogādājot visas ziņas.


Paraugdati

Stdin
5 1 5
3
1 5
1 3 5
2 3 3
3 4 7
2 5 11
4 5 17
Stdout
19

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.