Nosaukums
Elektroniskā pasta ziņojumi (epasts)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
50%

Definīcija

Arčibalds ir pierakstījies uz vairākām vēstkopām, no kurām pienāk elektroniskā pasta ziņojumi par noteiktām tēmām. Lai varētu apstrādāt šos ziņojumus, Arčibalds ir izveidojis vairākas elektroniskas mapītes, kur katra atbilst kādai no tēmām. Pirms lasīt kādu ziņojumu, Arčibalds pārnes ziņojumu tam atbilstošajā mapītē. Pasta programma vienas operācijas laikā ļauj attiecīgajā mapītē no visa ienākušo jauno ziņojuma saraksta pārnest:

  • vienu ziņojumu no jebkuras saraksta vietas,
  • vairākus ziņojumus, kas sarakstā ir pēc kārtas un attiecas uz vienu tēmu.

Pārnešana nav noteikti jāsāk no jauno ziņojumu saraksta sākuma. Pirms ziņojumu lasīšanas Arčibaldam visi ziņojumi jāpārnes uz tiem paredzētajām mapītēm. Protams, ka viņš vēlas izdarīt to ar pēc iespējas maz operācijām.

Pieņemsim, ka Arčibalds būtu parakstījies uz anekdotēm, jautriem notikumiem, sporta vēstīm un laika prognozi. Ja jauno ziņojumu sarakstā kādu dienu ziņojumi ir sekojošā kārtībā:

  • Anekdotes
  • Sporta vēstis
  • Laika prognoze
  • Sporta vēstis
  • Jautrie notikumi
  • Jautrie notikumi
  • Sporta vēstis

Pārnest ziņojumus var sekojoši: vispirms divus "Jautro notikumu" ziņojumus, tad laika prognozi, tad anekdotes un, visbeidzot, visas sporta vēstis. Kopumā būs veiktas četras operācijas.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka mazāko operāciju skaitu, kāds nepieciešams, lai pārnestu visus ziņojumus uz tiem paredzētajām mapītēm!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgā rinda satur naturālu skaitli N 0 <N < 200, kas apzīmē jauno ziņojumu skaitu un N veselus skaitļus, kas norāda tiem atbilstošo tēmu numurus. Tēmu numuri var būt diapazonā no -32768 līdz 32767. Katri divi blakus skaitļi ievaddatos ir atdalīti ar tukšumsimbolu.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - mazākais operāciju skaits, kāds nepieciešams, lai pārnestu visus ziņojumus uz tiem paredzētajām mapītēm.


Piezīmes

Piemērā dotie dati atbilst uzdevuma tekstā aplūkotajam piemēram, ja anekdotēm atbilst numurs 1, jautriem stāstiņiem - 2, sporta vēstīm - 3 un laika prognozei - 4. 

Uzdevums izmantots Ukrainas XIII informātikas olimpiādē 2000.gadā.


Paraugdati

Stdin
7 1 3 4 3 2 2 3
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.