Nosaukums
Dubultie pirmskaitļi (dubulti)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
100%

Definīcija

{ai} ir pirmskaitļu virkne:

	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...

Virknes {bi} elementi tiek būvēti no virknes {ai} elementiem, "salīmējot" tos pa pāriem kopā:

	23, 57, 1113, 1719, 2329, 3137, ...

{ci} ir {bi} apakšvirkne, kura satur tikai pirmskaitļus:

	23, 3137, ...

Uzrakstiet programmu, kas dotam j aprēķina cj vērtību!


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dota naturāla skaitļa j (1<=j<=150) vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - cj vērtība.


Piezīmes

Uzdevums izmantots 1.Baltijas informātikas olimpiādē Tartu(Igaunija) 1995.gadā. 

Autori: A.Kalējs, M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
5
Stdout
167173

Stdin
2
Stdout
3137

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.