Nosaukums
Drošie apļi (drosie_apli)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
42%

Definīcija

Gudrinieku ciemā tiek ieviestas inovatīvas idejas un tehnoloģijas. Pēc vairākiem avārijas gadījumiem, dēļ auto pagriešanās pa kreisi, ciema iedzīvotāji ir izdomājuši, ka vajag pārveidot visus krustojumus par apļiem, lai nebūtu nepieciešamība griesties pa kreisi, tādējādi samazinot avāriju skaitu.
Gudrinieku ciemā visi ceļi ir taisni. Ceļš sākas Mazgudrinieku reģionā un beidzas Lielgudrinieku reģionā. Neeksistē ceļš, kurš sākas un beidzas tajā pašā regionā. Ciema padome grib noskaidrot potenciālās izmaksas. Lai to paveiktu, ir nepieciešams uzzināt, cik krustojumu eksistē. Tavs uzdevums ir noskaidrot ceļu krustojumu skaitu.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir dots vietu skaits Mazgudriniekos (1 ≤ n ≤ 1000), Lielgudriniekos (1 ≤ m ≤ 1000) un ceļu skaits (1 ≤ km * n).
Nākamajās rindās tiek doti divi skaitļi katrā rindā, vietas numurs Mazgudriniekos (1 ≤ in) un vietas numurs Lielgudriniekos (1 ≤ jm). Tie apzīmē ceļu un kuras vietas šis ceļš savieno. Vietas ir izkārtotas augošā secībā no mazākā numura uz lielāko.


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet vienu skaitli, kopējo krustojumu skaitu.


Piezīmes

Nevienā krustojumā nekrustojās vairāk kā 2 ceļi.

Ja divi ceļi sākas vai beidzas vienā vietā, to neuzskata par krustpunktu.


Paraugdati

Stdin
4 3 4
4 1
3 2
2 3
1 3
Stdout
5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.