Nosaukums
Divu pirmskaitļu summa (dpirmsk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
82%

Definīcija

Ievadītam naturālim skaitlim N noteikt, cik dažādos veidos to var izteikt kā divu pirmskaitļu summu! Piemēram, skaitli 14 var izteikt divos veidos: 3+11 un 7+7.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa N (1≤N≤50000) vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vesels nenegatīvs skaitlis - dažādo veidu skaits, kādā N iespējams izteikt divu pirmskaitļu summā.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā.


Paraugdati

Stdin
300
Stdout
21

Stdin
14
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.