Nosaukums
Dos Tetris (dostet)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
25%

Definīcija

Gudrinieks Jānis nogarlaikojies karantīnā un spēlē jauno Tetris versiju. Šajā spēlē viņam ir L rūtiņu plats laukums. Uz laukuma grīdas var novietot klucīšus, un laukuma garumam nav ierobežojuma uz augšu. Jānis zina, ka viņam spēles laikā būs pieejami N kluči izmērā 1 × A un M kluči izmērā 1 × B. Klučus pagriezt nevar.

Jānis domā, kāds ir lielākais iespējamais stāvu skaits, ko viņš var salikt no šiem klučiem. Viena rindiņa skaitās par saliktu stāvu, ja tā ir pilnībā aizpildīta ar abu veidu klučiem.

Palīdziet Jānim izrēķināt šo skaitu!

 

Piemēram, ja L = 11 un ir N = 9 kluči ar izmēru 1 × A = 1 × 3 un M = 13 kluči ar izmēru 1 × B = 1 × 2, tad var salikt lielākais 4 stāvus. Tad paliek pāri viens 1 × 3 klucis un trīs 1 × 2 kluči. Ņemiet vērā, ka četrus stāvus var izveidot arī daudzos citos veidos no datajiem klučiem.

                                                    


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots dažādu piemēru skaits testā, T (1 ≤ T ≤ 100). Katrā no nākamajām rindām dots viena piemēra apraksts, pieci naturāli skaitļi L, N, A, M, B (1 ≤ L, N, A, M, B ≤ 109A, BL).


Izvaddatu raksturojums

Katram testam izvadiet vienu skaitli – lielālako iepējamo aizpildīto stāvu skaitu.


Piezīmes

Apakšuzdevuma apraksts Punktu skaits
L, N, A, M, B ≤ 100 30
Bez papildus ierobežojumiem 70

Kopā:   

100


Paraugdati

Stdin
1
11 9 3 13 2
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.