Nosaukums
Domēnu apmeklēšana (domeni)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
67%

Definīcija

Dāvim patīk sērfot Tīmeklī un apmeklēt dažādas vietnes. Viņš ir saglabājis apmeklēto vietņu adreses vienkāršotā formā teksta failā. Katra šāda adrese var sākties ar priedēkli 'http://', kam seko viens vai vairāki vārdi, kas atdalīti ar punktiem ('.'). Šī adreses daļa apzīmē servera nosaukumu. Pēc tam var sekot ceļa apraksts, kas sastāv no slīpsvītras ('/'), kurai seko viens vai vairāki vārdi, kas savā starpā arī atdalīti ar slīpsvītrām. Katrs vārds šajā virknē sastāv no angļu alfabēta mazajiem burtiem (a-z). Domēna vārds ir pēdējais vārds servera nosaukumā un sastāv no ne vairāk kā trim burtiem.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds ir lielākais vietņu, kas atrodas uz viena domēna serveriem, adresu skaits Dāvja sarakstā!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N(1≤N≤100) vērtība - Dāvja saglabāto adresu skaits.

Katrā no nākošajām N faila rindām katrā dots pa vienas vietnes adresei vienkāršotā formā. Nevienas adreses garums nepārsniedz 50 simbolus.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - lielākais vietņu, kas atrodas uz viena domēna serveriem, adresu skaits.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā


Paraugdati

Stdin
3
www.hr/www
com
http://abc.def.net
Stdout
1

Stdin
4
http://abc.def
http://abc.def.ghi
def.ghi/abc
http://bea.vis.but.thead.xyz
Stdout
2

Stdin
5
com/put1/put2
http://def.exe
my.dad.exe/put
nesto.bat
http://my.mom.com
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.