Nosaukums
Do you even Binary? (divpak)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Ir zināms, ka jebkuru naturālu skaitli var izteikt, kā dažādu unikālu divnieka pakāpju K summu.

Piemēram, 19 = 2^0 + 2^1 + 2^4. Nevar būt 19 = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2, jo K=2 pakāpes atkārtojās.

Ir dots naturāls skaitlis N, jāizvada tās pakāpes K augošā secībā, ar kurām kāpinot divneku un sasummējot rezultātus var iegūt skaitli N.


Ievaddatu raksturojums

Dots skaitlis N(1<=N<=10^18).


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada pakāpes K augošā secībā, atdalot katras divas pakāpes ar atstarpi.


Piezīmes

Autors: Edgars Joja


Paraugdati

Stdin
19
Stdout
0 1 4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.