Nosaukums
Divi riņķi (diviri)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
73%

Definīcija

Plaknē atrodas divi riņķi. Uzrakstīt programmu, kas aprēķina šo riņķu šķēluma laukumu un nosaka, kura no dotajām atbildēm ir vistuvāk precīzajam atrisinājumam! "Vistuvāk" nozīmē, ka, ja visām dotajām vērtībām tiek aprēķināta starpība (pēc moduļa) starp šo doto un jūsu atrasto atbildi, tad izvēlētajai atbildei šī starpība ir vismazākā.


Ievaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā ir dotas trīs veselu skaitļu vērtības x1 , y1 un r1, kur (x1;y1) ir pirmā riņķa centra koordinātas Dekarta koordinātu sistēmā, bet r1 - rādiusa garums (-1000≤x1,y1≤1000, 0<r1 ≤1000). Faila otrajā rindā ir dotas trīs veselu skaitļu vērtības x2, y2 un r2, kur (x2;y2) ir otrā riņķa centra koordinātas Dekarta koordinātu sistēmā, bet r2 - rādiusa garums (-1000≤x 2,y2≤1000, 0<r2≤1000). Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumsimbols. Faila ceturtajā rindā dota naturāla skaitļa N vērtība (1<N≤100) - dažādo atrisinājumu skaits. Tālāk seko N rindas, kur katrā no tām dots pa vienam atšķirīgam reālam skaitlim - iespējamam dotā uzdevuma atrisinājumam.


Izvaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - tās atbildes numurs pēc kārtas, kura ir vistuvāk precīzajai riņķu šķēluma laukuma vērtībai.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā


Paraugdati

Stdin
1 2 3
-1 -5 6
3
3.14
5.50
7.99
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.