Nosaukums
Diofanta vienādojums (diofants)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
62%

Definīcija

Dots vienādojums   X2 + Y2 + Z2 = 3 * X * Y * Z. Jūsu uzdevums ir atrisināt šo vienādojumu naturāliem skaitļiem X,Y un Z. No simetrijas apsvērumiem seko, ka, ja kāds skaitļu trijnieks ir šī vienādojuma atrisinājums, tad arī jebkura šo trīs skaitļu permutācija arī ir šī vienādojuma atrisinājums. Visas šādas permutācijas šajā uzdevumā tiks uzskatītas par vienu un to pašu atrisinājumu. Sakārtosim atrastos risinājumus augošā secībā pēc summas X+Y+Z vērtības.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim N noskaidro ar ko ir vienāda šī vienādojuma N-tā atrisinājuma summa.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (0<N<66) - atrisinājuma numurs.


Izvaddatu raksturojums

Pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - N-tā atrisinājuma trīs mainīgo summa.


Piezīmes

Uzdevums ņemts no Baltkrievijas 2001. gada sacensībām.


Paraugdati

Stdin
2
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.