Nosaukums
LED Cipari (digits)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
66%

Definīcija

Elektronikā bieži tiek izmantoti LED displeji. Vienkāršā gadījumā šāds ekrāns sastāv no LED diodēm, kuras ir izvietotas režģī ar N rindām un M kolonām. Iededzot konkrētas diodes, iespējams attēlot dažādas zīmes, piemēram, burtus vai ciparus. Pēteris ir uzrakstījis programmu šādam ekrānam, kura uz tā nejauši izvēlētā pozīcijā attēlo ciparu no 0 līdz 9. Jūsu uzdevums ir uzrakstīt programmu kas šādā ekrānā spēj atrast un atpazīt šo ciparu.

Pēteris cipariem izveidojis pats savu fontu. Katrs cipars tajā ir tieši 3 diodes plats un 5 diodes augsts. Šis fonts izskatās sekojoši ( '.' nozīmē izslēgtu diodi, '#' - ieslēgtu):

0:
###
#.#
#.#
#.#
###
1:
##.
.#.
.#.
.#.
###
 2:
###
..#
###
#..
###
 3:
###
..#
###
..#
###
 4:
#.#
#.#
###
..#
..#
 5:
###
#..
###
..#
###
 6:
###
#..
###
#.#
###
 7:
###
..#
..#
..#
..#
 8:
###
#.#
###
#.#
###
 9:
###
#.#
###
..#
###

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti divi veseli skaitļi N un M, kuri nosaka dotā displeja izmērus. (5 ≤ N ≤ 1000, 3 ≤ M ≤ 1000).

Tālāk seko N rindas ar M kolonām, kurās ierakstīts '#' (LED diode ir ieslēgta), vai '.' (LED diode ir izslēgta). Tiek garantēts, ka ekrānā būs redzams tieši viens cipars.

 


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet vienu ciparu, kurš ir attēlots displejā.


Piezīmes

Apakšuzdevuma apraksts Punktu skaits
N = 5, M = 3 10
Bez papildus ierobežojumiem 40
Kopā:    50

 


Paraugdati

Stdin
9 9
.........
....#.#..
....#.#..
....###..
......#..
......#..
.........
.........
.........
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.