Nosaukums
Bināro skaitļu aplis (dial)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB

Definīcija

Pa apli uzrakstīti skaitļi binārajā skaitīšanas sistēmā. Dalījuma līnijas, kas iet no apļa centra uz malām, var iet gan starp skaitļiem, gan starp viena skaitļa cipariem, sadalot to vairākos bināros skaitļos. Sākotnēji neviens uzrakstītais skaitlis nav 0 un katra skaitļa pieraksts sākas ar 1. Neviena skaitļa binārajā pierakstā nav vairāk par 25 cipariem un kopējais aplī uzrakstīto ciparu skaits nepārsniedz 100. Aplis var būt sadalīts sektoros. Zīmējumā redzamajā aplī uzrakstīti visi pulksteņa ciparnīcas skaitļi. Aplis sadarīts četros sektoros. Summas sektoros ir 1, 15, 18 un 36. 

Uzrakstiet programmu, kas pēc dotas aplī uzrakstīto skaitļu virknes nosaka tādu apļa dalījumu sektoros skaitu, kuriem visos sektoros ierakstīto skaitļu summa būtu vienāda.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmā rinda satur skaitļu virkni, kas atdalīti ar tukšumsimboliem.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - meklēto dalījumu skaits.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Ukrainas XV informātikas olimpiādē 2002.gadā.


Paraugdati

Stdin
101 1 1101
Stdout
9

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.