Nosaukums
Desu laukums (desas1)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
64%

Definīcija

Luņķu pagastā risinās "DESU" turnīrs. Spēles notiek uz rūtiņveida (3×3) laukuma:

  .     .     .  
  .   .   .
  .   .   .


Spēlētāji pēc kārtas kādā no iepriekš neaizņemtām laukuma rūtiņām ieraksta savu simbolu ("krustiņu" vai "nullīti"). Spēli var sākt gan spēlētājs, kurš raksta krustiņus, gan tas, kurš raksta nullītes. Uzvarējis ir tas spēlētājs, kurš pirmais jebkurā vertikālā, horizontālā vai diagonālā līnijā ielicis trīs savus kauliņus. Tiklīdz viens no spēlētājiem ir uzvarējis, spēle beidzas. Ja nevienam tas nav izdevies un visas laukuma rūtiņas ir aizpildītas, tad spēle beigusies neizšķirti. Uzrakstiet programmu, kas dotam spēles laukuma aizpildījumam nosaka, vai šāds aizpildījums atbilst korekti pabeigtai spēlei, un, ja jā, tad kurš no spēlētājiem (pirmais vai otrais) ir uzvarējis vai arī spēle beigusies neizšķirti.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos ir trīs rindas - katrā pa trim simboliem. Simbols faila i-tās rindas (1≤i≤3) j-tajā pozīcijā (1≤j≤3) apzīmē spēles laukuma i-tās rindas j-tās kolonnas aizpildījumu un var būt lielais burts X (atbilst krustiņam), lielais burts O (atbilst nullītei) vai punkts '.' (atbilst tukšai rūtiņai).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens vārds atkarībā no tā cik korekts ir ievadītais laukuma aizpildījums un kāds bijis spēles rezultāts:

  • ja uzvar pirmais spēlētājs - PIRMAIS
  • ja uzvar otrais spēlētājs - OTRAIS
  • ja neizšķirts - NEVIENS
  • ja nekorekts protokols - NEKOREKTS 

Piezīmes

Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
XXO
.OX
O.X
Stdout
NEKOREKTS

Stdin
OXO
XOX
O..
Stdout
PIRMAIS

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.