Nosaukums
Ceka dēli (deli)
Laika limits
3.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Reiz sensenos laikos augstu kalnos dzīvoja apiņu audzētājs Ceks. Cekam bija divi dēli - Ricibuks un Cibiruks. Ar apiņu audzēšanu Ceks bija iepelnījis diezgan lielu kaudzi nacionālās naudas - fūgrikus. Fūgrikiem īpatnēji ir tas, ka viņi pieejami ar visvisādiem nomināliem, no 1 līdz pat 32000. Bija pagājis zināms laiks, dēli bija pieauguši un gribēja doties plašajā pasaulē jaunos apiņu stādus meklēt. Taču pirms došanās pasaulē, viņi nolēma, ka jāiet sencim nauda paprasīt. Ceks žēli nopūtās un saprata - kas jādod, jādod. Taču labāk atdot pēc iespējas mazāk. Viņš saprata arī to, ka abiem dēliem jāatdod vienādas naudas summas, citādi, ja iedosi Ricibukam vairāk, Cibiruks apvainosies un otrādi.

Cekam ir maiss ar naudu, kurā ir N dažādas naudas zīmes ar nomināliem A1, A2, A3 ... līdz AN, pie kam vairākām naudas zīmēm vērtības var būt vienādas. Jūsu uzdevums ir uzrakstīt programmu, kas palīdz Cekam izrēķināt kāds ir tas mazākais daudzums naudas, no kura viņam jāšķiras, lai abiem dēliem tiktu vienāda naudas summa.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā atrodas viens skaitlis N ( 2 <= N <= 100 ), kas apzīmē naudaszīmju daudzumu maisā. Katra nākamā rinda satur vienu skaitli Ai, kas ir i-tās naudas zīmes vērtība ( 1 <= Ai <= 32000 ).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgā rinda satur atbildi - mazāko naudas daudzumu, no kura Ceks var šķirties, tā, lai katram dēlam tiek vienāda naudas summa. Garantēts, ka atrisinājums vienmēr eksistē un ka summa, no kuras Cekam ir jāšķiras, ir mazāka par 100000.


Piezīmes

Testpiemērā viens dēls dabū naudas zīmes 1,2,5, otrs - naudas zīmi ar vērtību 8. Abi ir dabūjuši vienādu naudas summu - 8 fūgrikus un tā ir mazākā iespējamā naudas summa, no kuras nāksies škirties papucim.

Autors: Ģirts Folkmanis


Paraugdati

Stdin
5 
10
5
8
1
2
Stdout
16

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.