Nosaukums
Deju placis (deju_placis)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
36%

Definīcija

Dejotājs dejo deju placī. Placis ir sadalīts n × n laukumos, kur katru sekundi daži no tiem iedegās. Viens dejotājs katru sekundi var nolikt kājas tikai 2 vietās. Kājas nolikšana nodzēš lauciņu, uz kura kāja ir uzlikta un blakus esošos lauciņus. Par katru sekundi, kad neviens no lauciņiem nedeg, tiek piešķirts 1 punkts. Spēles kopējais punktu skaits tiek aprēķināts kā sekunžu punktu summa.

Spēles veidotāji grib uzzināt, kurās sekundēs tiek piešķirti punkti un kāda ir kopējo punktu vērtība konkrētos scenārijos.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir dots 1 ≤ n ≤ 100 (plača izmērs) un 1 ≤ m ≤ 1000 (spēles ilgums sekundēs). Katrā no nākamajām m rindām ir dots 0 ≤ k ≤ 50 degošo lauciņu skaits un tad k secīgi veselu skaitļu pāri jeb degošo lauciņu koordinātes. Spēles autors gan ziņoja, ka degošo lauciņu koordinātes mēdz atkārtoties.


Izvaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir jāizvada kopējais spēles punktu skaits. Katrā no nākamajām rindām ir jāizvada katras sekundes punkti.


Piezīmes

Attēlā ir norādīti lauciņi, kurus nodzēš kāja.


Paraugdati

Stdin
5 4
4 1 1 1 2 2 1 2 2
6 1 2 2 1 2 2 3 3 3 4 4 3
4 0 0 0 4 4 0 4 4
3 1 2 1 3 2 2
Stdout
3
1
1
0
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.