Nosaukums
Dažādie trīsstūri (daztris)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim N nosaka, cik dažādus trīsstūrus, kuru visu malu garumi ir izsakāmi veselā skaitā centimetru, iespējams izveidot, ja trīsstūra perimetrs ir N centimetri! Ja vienu trīsstūri iespējams iegūt no otra ar pagriešanas un/vai atspoguļošanas palīdzību, tad šie trīsstūri nav dažādi. Deģenerēti trīsstūri ar nulles laukumu netiek uzskatīti par korektiem trīsstūriem.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindiņā ir dota naturāla skaitļa N vērtība (N≤10 5).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - trīsstūru skaits.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes skolas kārtā 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
1

Stdin
12
Stdout
3

Stdin
2003
Stdout
83834

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.