Nosaukums
Dalīšanās (dali)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
48%

Definīcija

Ir Halovīna laiks! Ilzīte un Kārlītis sakrāja konfektes no kaimiņiem, bet izrādījās, ka abiem ir dažāda garšīguma konfektes.

Katrai konfektei ir garšīgums, kas ir naturāls skaitlis. Ilzītei ir N konfektes ar garšīgumu a1, ..., aN, un Kārlītim ir M konfektes ar garšīgumu b1, ..., bM. Ilzītei visas konfektes ir dāžada garšīguma, un tāpat arī Kārlītim, bet abiem var būt vienāda garšīguma konfektes. Abi ir ar mieru apmainīties tieši ar vienu konfekti tā, lai katra visu konfekšu kopējais garšīgums kļūtu vienāds. Noskaidrojiet, cik veidos viņi to var izdarīt!

Piemēram, ja Ilzītei būtu konfektes ar garšīgumu 2, 3 un 5, bet Kārlītim būtu konfektes ar garšīgumu 1, 3 un 4, tad ir divi veidi, kā var samainīties ar konfektēm:

  1. Samaina Ilzītes konfekti ar garšīgumu 2 ar Kārlīša konfekti ar garšīgumu 1.
  2. Samaina Ilzītes konfekti ar garšīgumu 5 ar Kārlīša konfekti ar garšīgumu 4.

Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir dots viens naturāls skaitlis N, Ilzītes konfekšu skaits (1 ≤ N ≤ 105). Nākamajā rindā doti N skaitļi a1, ..., aN, Ilzītes konfekšu garšīgumi, visi dažādi (1 ≤ ai ≤ 109). Trešajā rindā dots viens naturāls skaitlis M, Karlīša konfekšu skaits (1 ≤ M ≤ 105). Nākamajā rindā doti M skaitļi b1, ..., bM, Kārlīša konfekšu garšīgumi, visi dažādi (1 ≤ bi ≤ 109).


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā izvadiet vienu nenegatīvu veselu skaitli, veidu skaits, kā Ilzīte un Kārlītis var apmainīties ar vienu konfekti, lai kopējais konfekšu garšīgums būtu vienāds!


Piezīmes

Apakšuzdevuma apraksts Punktu skaits
N, M ≤ 1000 10
Bez papildus ierobežojumiem 70
Kopā:   

80


Paraugdati

Stdin
3
2 3 5
3
1 3 4
Stdout
2

Stdin
3
10 30 20
2
50 10
Stdout
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.