Nosaukums
Kubiņu projekcijas (cubes)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Trīsdimensiju figūra ir izveidota no vienības kubiņiem. Šai figūrai var izveidot pretskata un labā sānskata projekcijas. Saprotams, ka ne vienmēr pēc šīm projekcijām varēs viennozīmīgi noteikt sākotnējo figūru.

Uzrakstiet programmu, kas dotam figūras pretskatam un labajam sānskatam nosaka mazāko un lielāko kubiņu skaitu, no kāda varēja būt izveidota figūra!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmā rinda satur naturālus skaitļus N, M un K, kas atdalīti ar tukšumsimbolu un kas uzdod projekciju izmērus (1<=N,M,K<=100). Tālāk failā tiek uzdotas abas minētās projekcijas: vispirms pretskats, tad labais sānskats. Katru projekciju uzdod N faila rindas, katra no kurām var saturēt tikai 0 vai 1, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. Pretskatam katrā rindā būs M, bet labajam sānskatam - K cipari. 0 nozīmē, ka dotā projekcijas rūtiņa ir brīva (neviens kubiņš šājā virzienā nav redzams), bet 1, ka aizņemta (šajā virzienā ir vismaz viens kubiņš).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada divi skaitļi - mazākais un lielākais figūru veidojošo kubiņu skaits. Skaitļi jāatdala ar tukšumsimbolu.


Piezīmes

 

Uzdevums izmantots Ukrainas XV informātikas olimpiādē 2002.gadā.


Paraugdati

Stdin
2 2 3
1 0
1 1
0 0 1
1 1 1
Stdout
4 7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.