Nosaukums
Operācija "confuse" (confuse)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
81%

Definīcija

A ir N elementu masīvs A1,A2,...,AN. Masīva lielāko un mazāko elementu apzīmēsim attiecīgi kā max(A) un min(A). Aprēķināsim masīva elementu summu S. S=A1+A2+...+AN. Katru masīva elementu aizvietosim ar S un šī elementa starpību: Ai=S-Ai, 1<=i<=N. Šādu operāciju nosauksim par confuse.

Uzrakstiet programmu, kas pēc masīva B, kas iegūts kādam masīvam A K reizes pielietojot operāciju confuse, nosaka max(A)-min(A) vērtību!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmā rinda satur naturālus skaitļus N un K, kas atdalīti ar tukšumsimbolu. N norāda masīva A elementu skaitu (2<=N<=10000), bet K - operāciju confuse pielietošanas reižu skaitu masīvam A (1<=K<=100).
Faila otrā rinda satur N veselus skaitļus diapazonā no -2000000000 līdz 2000000000 - masīva B elementus. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis: max(A)-min(A).


Piezīmes

Uzdevums izmantots Ukrainas XV informātikas olimpiādē 2002.gadā.


Paraugdati

Stdin
4 2
45 52 47 46
Stdout
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.