Nosaukums
Digitālais pulkstenis (clock)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
89%

Definīcija

Dāvis ir izveidojis digitālu pulksteni. Katrs no elementiem pulksteņa laika (formātā "hhmm") ciparu attēlošanai ir veidots kā 5*3 gaismas diožu matrica, kurā katru ciparu attēlo šādi (ar '#' ir apzīmēta degoša, ar '.' - nedegoša diode):

Dāvis pulksteņa būvi pabeidza vēlu vakarā, uzstādīja korektu pulksteņa laiku un devās pie miera.

No rīta Dāvis pamanīja, ka dažas diodes ir izdegušas.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds agrākais laika moments atbilst Dāvja pulksteņa rādījumam!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddati satur četras 5*3 simbolu '#'un '.' grupas, ko atdala tukšumsimbolu kolonna. Šīs cetras grupas atbilst degošo un nedegošo diožu izvietojumam Dāvja pulkstenī.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada pulksteņa rādījums formātā hh:mm. Ja stundu vai minūšu skaits ir mazāks par 10, attiecīgajam ciparam jāpieliek priekšā cipars '0'.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā


Paraugdati

Stdin
#.# ... ... #..
#.# ... ... #..
#.# ### ### ###
#.# #.. ..# ..#
### ### ### ..#
Stdout
02:34

Stdin
### ### ..# ...
... #.# #.# #.#
### #.# .#. .#.
#.. #.# ..# ..#
### #.# ..# ###
Stdout
20:48

Stdin
#.. #.# #.# .#.
..# #.. ... #..
#.# .## ### .##
..# #.# ... ...
#.# ### ##. ###
Stdout
06:25

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.