Nosaukums
Tetra tīrīšana (clean_tetris)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
16.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Dots n*m tetra spēles laukums. Jūsu uzdevums: no laukuma iztīrīt visas tās rindas, kuras ir pilnībā aizpildītas. Iztīrot rindu, visas aizpildītās rūtiņas, kuras atrodas virs iztīrītās, pārvietojas par vienu uz leju, bet augšā parādās neaizpildīta rindiņa tieši tā, kā tas notiek spēlē Tetris.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots n un m (0< m,n <=10)
Tad nākamajās n rindās katrā seko pa m simboliem 0 vai 1, kas norāda vai rūtiņa ir aizpildīta vai nav.


Izvaddatu raksturojums

 Izvadi n*m tetra laukumu pēc tīrīšanas.


Piezīmes

Autors: Deins Egle


Paraugdati

Stdin
5 4
0000
0011
0001
0101
1111
Stdout
0000
0000
0011
0001
0101

Stdin
5 4
0000
0000
1111
0011
1111
Stdout
0000
0000
0000
0000
0011

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.