Nosaukums
Cirks (cirks)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
75%

Definīcija

Cirka direktors izvēlējās jaunos numurus savai programmai. Konkursā uzvarēja Blusu Deja. Blusu Dejā vienlaicīgi piedalās N blusas, kas sanumurētas no 1 līdz N. Deja noris laukumā, kurā ir N rūtiņas. Laukumā ir uzzīmētas arī N bultiņas tā, ka katra no tām gan sākas, gan beidzas kādā rūtiņā. Katrā rūtiņā tieši viena bultiņa sākas un katrā rūtiņā tieši viena bultiņa beidzas. Sākumā blusas atrodas rūtiņās, kur numuri sakrīt ar blusu numuriem. Katru sekundi katra blusa lec no savas rūtiņas uz to rūtiņu uz kuru ir novilkta bultiņa (visas blusas lec vienlaicīgi). Blusu Deja beidzas brīdī, kad visas blusas atrodas sākotnējās rūtiņās. Direktors vēlas, lai numurs turpinātos pēc iespējas ilgi.

Uzrakstiet programmu, kas dotam blusu skaitam N atrod lielāko iespējamo izrādes laiku sekundēs.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (0<N<81) - blusu skaits.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - lielākais iespējamais izrādes laiks sekundēs.


Piezīmes

Uzdevuma ideja ņemta no Baltkrievijas 2001. gada sacensībām.


Paraugdati

Stdin
8
Stdout
15

Stdin
5
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.