Nosaukums
Ciparu virkne - 4 (cipvirk4)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
69%

Definīcija

Pierakstot visus naturālos skaitļus no 1 līdz N pēc kārtas bez atdalītājsimboliem, tiek iegūta ciparu virkne: 12345678910111213141516171819202122...

Uzrakstiet programmu, kas šādā virknē aprēķina pozīciju, kurā pirmo reizi ir sastopams skaitlis N!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots vesels skaitlis N, 1 ≤ N ≤ 100,000.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - pozīcija virknē, kurā pirmo reizi ir sastopams skaitlis N.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
142
Stdout
73

Stdin
34
Stdout
3

Stdin
15
Stdout
20

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.