Nosaukums
Ciparu grupas (ciparu_grupas)
Laika limits
0.25s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
62%

Definīcija

Gudrinieku ciema iedzīvotāji ir ļoti gudri. Viņi veic aprēķinus ar ļoti lieliem skaitļiem. Tomēr ļoti lieliem skaitļiem ir viens ļoti liels trūkums. Tie ir grūti salasāmi. Tavs uzdevums ir uzlabot Gudrinieku ciema iedzīvotāju dzīvi un visus piecu un vairāk ciparu skaitļus pārveidot tā, ka starp katru trīs ciparu grupu, skaitot no labās puses, ir viena atstarpe.


Ievaddatu raksturojums

Dots viens vesels skaitlis N (-2*10^9 ≤ N ≤ 2*10^9).


Izvaddatu raksturojums

Piecu un vairāk ciparu skaitļus izvadīt ar atstarpi starp katru trīs ciparu grupu, skaitot no labās puses. Pārējos skaitļus izvadīt neizmainītus.


Paraugdati

Stdin
123456789
Stdout
123 456 789 

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.