Nosaukums
Cipars (cipars)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
63%

Definīcija

Visi naturālie skaitļi uzrakstīti virknē augošā secībā pēc kārtas viens aiz otra bez tukšumiem. Virknes sākums izskatās sekojoši:

12345678910111213141516171819202122232425262728293031....

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim k nosaka, kāds ir šīs ciparu virknes k-tais cipars!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa k vērtība (k≤109 ).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens cipars - ciparu virknes k-tais loceklis.


Piezīmes

Uzdevums izmantots 16.Latvijas informātikas olimpiādē 2003.gadā.


Paraugdati

Stdin
15
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.