Nosaukums
CIK? (cik)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
68%

Definīcija

Naturāliem skaitļiem x un decimāliem cipariem y var definēt funkciju

CIK(x,y) ::= mazākais naturālais skaitlis kāds jāpieskaita pie x, lai iegūtu skaitli, kura decimālais pieraksts satur ciparu y. 

Tā, piemēram, CIK(8,3) = 5 (jo 8+5=13), bet CIK(16,1) = 1 (jo 16+1=17).
Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem x un y atrod CIK(x,y)!

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots naturāls skaitlis x un cipars y , kas atdalīti ar tukšumsimbolu.
Zināms, ka 0<x<109.

 


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada funkcijas CIK(x,y) vērtība.

 


Piezīmes

 
Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
7 3
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.