Nosaukums
Lieliskie Četrinieki (chetri)
Laika limits
2.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
86%

Definīcija

Ar K5 apzīmēsim piecu decimālu ciparu komplektu. (Šajā komplektā vairāki cipari var būt vienādi).
Teiksim, ka naturāls piecciparu skaitlis ir smalki veidots no K5, ja šī skaitļa pieraksts ir iegūts, uzrakstot pēc kārtas visus K5 ciparus (ņemot katru no tiem tieši vienu reizi) un šis pieraksts nesākas ar nulli.
Tā, piemēram, ja K5 satur ciparus 1,1,7,0 un 4, tad skaitļi 17140 un 47011 ir smalki veidoti no K5, bet 17740 nav.
Četrus naturālus piecciparu skaitļus s1,s2,s3,s4 sauksim par K5 lielisko četrinieku, ja vienlaicīgi ir spēkā sekojošas īpašības :
1) s1 ir smalki veidots no K5;
2) s2 ir smalki veidots no K5;
3) s3 ir smalki veidots no K5;
4) s4 ir smalki veidots no K5;
5) starp skaitļiem s1, s2, s3 un s4 nav divu vienādu;
6) s1 + s2 + s3 = s4.
Jūsu uzdevums ir dotiem pieciem komplektā K5 ietilpstošajiem cipariem noteikt, cik dažādus K5 lieliskos četriniekus iespējams izveidot. (Skaitļu kārtības maiņa viena lieliskā četrinieka ietvaros neveido jaunu lielisko četrinieku).


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots piecu decimālu ciparu komplekts K5. Katri divi sekojošie cipari ir atdalīti ar tukšumsimbolu.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis: dažādo iespējamo lielisko četrinieku skaits.


Piezīmes

Pirmajam piemēram rezultāts veidojas no sekojošiem skaitļiem.

26028+26208+28026=80262
26082+26280+28260=80622
26028+28026+28206=82260
26280+28062+28260=82602

Paraugdati

Stdin
0 2 6 2 8
Stdout
4

Stdin
9 2 3 3 9
Stdout
0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.