Nosaukums
Burvju kalkulators (burvju_kalkulators)
Laika limits
2.50s
Atmiņas limits
128.0 MB
Grūtība
14%

Definīcija

Lindai ir burvju kalkulators, kurš diviem skaitļiem A un B spēj izpildīt bitu operāciju A XOR B. Viņai ir arī masīvs ar n skaitļiem a1, a2, ..., an. Viņai nebija ko darīt, tapēc viņa sāka šo operāciju izpildīt visiem skaitļu pāriem šajā masīvā. Viņa paņēma visus skaitļu pārus i un j (1 <= i < j <= n) un citā masīvā ielika visas vērtības ai XOR aj, kuras aprēķināja ar kalkulatoru. Tad viņa sakārtoja augošā secībā šo jauniegūto masīvu un vēlējās noskaidrot kurš šajā masīvā ir k-tais elements(masīvs tiek numurēts sākot no 1). Tā kā viņa never gana ātri to izdarīt, uzrakstiet datorprogrammu, kas palīdz Lindai!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir doti skaitļi n un k(2 <= n <= 105, k <= n * (n-1) / 2).

Ievaddatu otrajā rindā ir doti skaitļi a1, a2, ..., an (0 <= ai < 230).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā izvadiet k-to skaitli iegūtajā masīvā.


Piezīmes

Vērtēšana:

1. apakšuzdevums. n <= 1000 (10 punkti)
2. apakšuzdevums. ai < 2 (10 punkti)
3. apakšuzdevums. n <= 2 * 104, ai < 220 (30 punkti)
4. apakšuzdevums. Bez papildus ierobežojumiem (50 punkti)

Piezīmes:

XOR operācija diviem naturāliem skaiļiem izpilda loģisko operāciju XOR visās pozīcijās bitu pāriem(ja abi biti ir vienādi, tā vērtība ir 0, ja abi biti ir dažādi tā vērtība ir 1) to binārajā pierakstā. Piemēram, skaitļu 6 XOR 7 ir 1, jo 610 = 1102 un 710 = 1112, un 1102 XOR 1112 = 0012

1. piemērā iegūtā skaitļu virkne ir: [1,1,2,3,4,5,6,6,7,7]
2. piemērā iegūtā skaitļu virkne ir: [1,2,3,4,5,6]


Paraugdati

Stdin
5 4
1 2 3 4 5
Stdout
3

Stdin
4 3
0 1 2 4
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.