Nosaukums
Bruņurupucis (brunis)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
56%

Definīcija

Bruņurupucis pārvietojas pa rūtiņu laukumu, kura izmēri ir N*N rūtiņas. Laukuma rindas ir numurētas pēc kārtas ar skaitļiem no 1 līdz N no augšas uz leju, bet kolonnas ar skaitļiem no 1 līdz N no kreisās uz labo pusi. Bruņurupucis katrā brīdī drīkst iet uz blakus rūtiņu, kas atrodas pa labi, pa kreisi vai uz leju. Sava ceļojuma laikā bruņurupucis nedrīkst vienā rūtiņā nonākt vairāk kā vienu reizi. Uzrakstiet programmu, kas dotai bruņurupuča ceļojuma sākuma un beigu rūtiņai nosaka, cik dažādos veidos bruņurupucis varēja veikt savu ceļojumu!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N vērtība, N≤100. Faila otrajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas apzīmē bruņurupuča ceļojuma sākuma rūtiņas rindas un kolonnas numuru. Faila trešajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas apzīmē bruņurupuča ceļojuma beigu rūtiņas rindas un kolonnas numuru. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - dažādo iespējamo maršrutu skaits.


Piezīmes

Iespējamie ceļojuma maršruti ir sekojoši:

 Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.


Paraugdati

Stdin
4
2 1
3 2
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.