Nosaukums
Broken-ish keyboard (broken_keyboard)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
82%

Definīcija

Džeiks no seriāla Brooklyn Nine-Nine "māk" uzrakstīt īsziņu neskatoties uz telefona klaviatūru. Jurītis no Gudrīšciema ir liels seriāla fans un grib draugiem pierādīt ka arī viņam piemīt šīs prasmes. Jurītim ir taisnība. Viņš ir tik pat prasmīgs kā Džeiks un abu raksītās īsziņas ir nesaprotamu zīmju virkne....

Tā kā Jurītis ir stūrgalvīgs, viņa draugiem ir nepieciešama Tava palīdzība lai atšifrētu šīs ziņas. Šifrēšana nav vienkārš process, bet tas arī nav Tavs uzdevums :)

Ir zināms, ka korekts teikums sastāv tikai no lielajiem un mazajiem alpfabēta burtiem, atstarpes un punkta. Teikuma pirmā vārda pirmais burts ir lielais burts un pārējie tiekuma burtiem ir mazie burti. Ziņa var saturēt vairākus teikumus.

Tavs uzdevums ir standartizēt Jurīša īsziņu sekojot šiem nosacījumiem:

  • Visi simboli, kas NAV burti [a-zA-Z], atstarpe un punkts ir jāizgriež no ziņas.
  • Vienai atstarpei jābūt tikai starp:
    • Diviem blakus esošiem vārdiem.
    • Starp punktu un nākamo vārdu.
  • Teikuma pirmais burts ir jāpārveido par lielo burtu, ja tas nav lielais burts.
  • Visi pārējie teikuma burti ir jāpārveido par mazajiem burtiem, ja tie nav mazie burti.
  • Punkts norāda jauna teikuma sākumu.

Ievaddatu raksturojums

N simbolus gara virkne [1 <= N <= 5000]. Virkne ir dota vienā rindiņā.

Virkne satur simbolus [a-zA-Z0-9] un ()[]{}\^$|?*+<>-!_ .=


Izvaddatu raksturojums

Izvadīt standartizēto virkni.


Paraugdati

Stdin
so739^^{}d2839IEN snie3$*-+G SNIE34099()(((*)*($*gs.
Stdout
Sodien snieg sniegs.

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.