Nosaukums
Kaste kastē (box_box_box)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
16.0 MB
Grūtība
78%

Definīcija

Gudrinieku ciema veikala noliktavā paliek pāri 3 kastes. Kastes ir dažāda platuma un augstuma, bet dziļums visām kastēm ir vienāds.

Lai ietaupītu vietu, ir jānoskaidro, vai kastes ir iespējams ielikt vienu otrā. Kasti var ielikt vienu otrā, ja ieliktās kastes platums un garums ir mazāks vai vienāds par kastes platumu un garumu, kurā tā tiek ielikta.

Kastes nedrīkst likt vienu otrai blakus lielākā kastē, jo tas nesot nelaimi.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir dots 1 ≤ N ≤ 100, kurš apzīmē, cik šādi 3 kastu komplekti ir jāpārbauda.

Katrā nākamajā no N rindām ir 3 pāri ar skaitļiem 1 ≤ a, b ≤100.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos ir jāizvada katram komplektam viena atbilde.

  • "YES" – ja visas 3 kastes var salikt vienā.
  • "NO" – ja visas 3 kastes nevar salikt vienā. 

Piezīmes

Piemērs:


Paraugdati

Stdin
2
2 2 2 2 4 2
2 3 3 2 5 5
Stdout
YES
NO

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.