Nosaukums
Skaitļu parādīšanās biežums (biezums)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
91%

Definīcija

Naturālu skaitļu virknē par skaitļa parādīšanās biežumu sauc reižu skaitu, cik šis skaitlis šajā virknē ir atrodams. Piemēram, virknē 1, 2, 5, 6, 3, 7, 11, 345, 754, 2, 5, 2 skaitļa 1 parādīšanās biežums ir 1, skaitļa 2 - 3, skaitļa 5 - 2, utt. Uzrakstiet programmu, kas dotai naturālo skaitļu virknei nosakiet, kāds ir lielākais tajā atrodamais kāda skaitļa parādīšanās biežums! Aplūkotajā piemērā tas būtu 3 (skaitļa 2 parādīšanās biežums).

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dota naturāla skaitļa - virknes locekļu skaita N (1 ≤ N ≤ 10000) vērtība. Katrā no nākošajām N rindām dots pa vienam naturālam skaitlim, kura vērtība nepārsniedz 1000. Faila i+1-ajā rindā ir dota virknes i-tā locekļa vērtība.

 


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - lielākais virknē atrodamais kāda skaitļa parādīšanās biežums.

 


Piezīmes

 
Uzdevums izmantots informātikas olimpiādē NOI2001.


Paraugdati

Stdin
5
1
2
1
3
2
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.