Nosaukums
Atlikums (atlikums)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
64%

Definīcija

Ievadītiem naturāliem skaitļiem A (kura ciparu skaits nepārsniedz 250) un N (1<N<10000) aprēķināt atlikumu, kas rodas skaitli A dalot ar N.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota skaitļa A, bet otrajā - skaitļa N vērtība.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada atlikuma, kas rodas A dalot ar N, vērtība.


Piezīmes

Uzdevums izmantots "Baltijas algoritmizācijas skolas" projektā, kas tika organizēts ar "Sorosa fonds-Latvija" atbalstu 1996.gadā. 

Autori: M.Opmanis, G.Lazdiņa


Paraugdati

Stdin
1234567890
777
Stdout
360

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.