Nosaukums
Armstronga skaitlis (armstr)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
50%

Definīcija

Naturālu n ciparu skaitli sauc par Armstronga skaitli, ja tas sakrīt ar savu ciparu n-to pakāpju summu.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītam skaitlim n nosaka, vai tas ir Armstronga skaitlis.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība. Zināms, ka skaitlim n ir ne vairāk kā 50 cipari.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vārds IR, ja n ir Armstronga skaitlis vai NAV, ja ievadītais skaitlis nav Armstronga skaitlis.

 


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 9.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā. 

Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
371
Stdout
IR

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.